Betalen

Mauriks Solutions levert aan branche gerelateerde bedrijven.

Voor standaard leveringen hanteren wij een standaard betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
Bij speciale projecten geldt een aangepaste regeling namelijk; 40% bij de opdracht, 40% voor de levering en 20% binnen 30 dagen na levering.


Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn, toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Additioneel zijn ook onze aanvullende voorwaarden van toepassing. Op deze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslist door de in Nederland bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
Via deze link vindt u al onze leverings- en betalingsvoorwaarden.