Privacy Statement

Privacy Statement Mauriks Solutions

Mauriks Solutions (handelsnaam van Mauriks Group BV)

Australiëlaan 10

5232 BB ’s-Hertogenbosch

T. 073 – 646 1100

F. 073 – 646 1110 of

E. info@maurikssolutions.com

is zich bewust van het feit dat de persoonlijke levenssfeer van haar website bezoekers alsook van haar andere relaties van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wanneer u deze internetsite bezoekt kan Mauriks Group B.V.  persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Mauriks Solutions zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Mauriks Solutions met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Mauriks Solutions verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens
Het is niet de bedoeling dat Mauriks Solutions via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Mauriks Solutions wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Mauriks Solutions uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

Als u bij Mauriks een bestelling plaatst, hebben wij van u diverse gegevens nodig om uw bestelling te verwerken. Deze gegevens worden door ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid.

Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres en woonplaats, die u invult bij uw bestelling. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te controleren en te verwerken.

Uw e-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om bestelling te bevestigen en u te informeren.

Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief (en u deze aanmelding heeft bevestigd), zullen wij u van tijd tot tijd op de hoogte houden van nieuws en aanbiedingen. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich eenvoudig afmelden.

Uw telefoonnummer: Om uw bestelling te kunnen versturen met acceptgiro (achteraf betalen) vragen wij van u altijd een vast telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent (mag ook werk zijn). Dit nummer gebruiken wij om uw bestelling te verifiëren. Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor marketingdoeleinden.

Verkeergegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld het aantal pagina's dat bezocht zijn of welke artikelen besteld zijn.
Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.