• Creatief in oplossingen
  • Netwerk aan vakmensen
  • Samen succesvol
  • Sinds 1973
Nieuws

CE-markering uitgelegd van A tot Certificaat

Welk doel streeft de CE-markering na?

Het doel van de CE-markering op poorten is onder andere om zorg te dragen voor een veilig product ofwel een veilig totaal systeem.

Misverstand over CE-keurmerk vs CE-markering

CE Keurmerk of CE-markering? Laat hier geen misverstand over ontstaan, een CE-markering is geen keurmerk!

Wie is verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van een CE-markering?

U bent als ondernemer producent/installateur, wettelijk verplicht, om zelf CE-markering aan te brengen op uw product.

De weg naar een CE-markering.

De te nemen stappen die resulteren in de CE-markering zijn te omschrijven als een vastgestelde route die wordt afgelegd. Het volgen van de juiste route zorgt ervoor dat u de bestemming volgens plan bereikt.