Disclaimer

Disclaimer Mauriks Solutions

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verschaffen over de producten en dienstverlening van Mauriks Solutions  en impliceert in geen enkel opzicht enige vorm van advies.

De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. 

Ondanks al onze zorgvuldigheid die Mauriks Solutions heeft betracht bij de gegeven informatie, kan zij niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. Mauriks Solutions levert de informatie zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid voor de door u persoonlijk gezochte oplossing.

Mauriks Solutions is niet verantwoordelijk voor al dan niet kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.

Op al onze aanbiedingen, offerten, orders zijn de door ons gehanteerde algemene (zakelijke markt of consumenten) voorwaarden van toepassing.