Leverings- en betalingsvoorwaarden

Mauriks Solutions levert business-to-business aan branche gerelateerde ondernemingen.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn, toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Additioneel zijn ook onze aanvullende voorwaarden van toepassing. Op deze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslist door de in Nederland bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

U kunt de Metaalunievoorwaarden en Leverings- en betalingsvoorwaarden raadplegen en/of downloaden door te klikken op de onderstaande bestanden. De voorwaarden zijn opgeslagen als een .pdf bestand. Voor het openen en lezen van een .pdf bestand heeft u Adobe Reader nodig. Dit programma kunt u hier gratis downloaden.

 

 >   PDF bestand  Metaalunie voorwaarden en Aanvullende voorwaarden (NL) 2019

 

 >   PDF bestand  Metaalunie voorwaarden en Aanvullende voorwaarden (ENG) 2019