Retour zenden

U kunt verkeerd bestelde of geleverde goederen binnen 14 dagen en in overleg retour zenden volgens onderstaande voorwaarden.

>   Aanmelden retour
     Klik op de retour bon, vul in, sla op als PDF en stuur aan info@maurikssolutions.com

       Retour bon   


>
  Retour adres
     Mauriks Solutions
     Australiëlaan 10
     5232 BB  's-Hertogenbosch
     Nederland


>
  Controleer de geleverde goederen direct na ontvangst zorgvuldig op aantal, maat, uitvoering of eventuele transportschade;
>   Reclamaties melden tot uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de goederen;
>   Reclamaties als gevolg van transportschade indienen met foto's en aantekening op vrachtbrief van de vervoerder; 
>   Bij retour- en omruilzendingen als gevolg van een foutieve bestelling worden 15% retourkosten berekend;
>   Creditering vindt plaats mits materialen compleet, onbeschadigd, in originele verpakking, voorzien van een retourbon en voldoende gefrankeerd retourgestuurd worden;
>   Niet-voorraad artikelen worden bij opdracht speciaal voor u besteld en kunnen niet worden geannuleerd of geretourneerd.


Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn, toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Additioneel zijn ook onze aanvullende voorwaarden van toepassing. Op deze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslist door de in Nederland bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
Via deze link vindt u al onze leverings- en betalingsvoorwaarden.