• Creatief in oplossingen
  • Netwerk aan vakmensen
  • Samen succesvol
  • Sinds 1973

Links

Logo Metaalunie

Koninklijke Metaalunie

De Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal. De Metaalunie staat garant voor een brede expertise, kennis van de branche en biedt een concrete, resultaatgerichte aanpak.
De Koninklijke Metaalunie
- is aangesloten bij MKB-Nederland;
- kent een structuur waarbinnen de stem van ieder lid telt;
- beschikt over een buitendienst voor direct contact met haar leden;
- geeft maandelijks het vakblad Metaal & Techniek uit. Exclusief voor leden publiceert de Metaalunie maandelijks een bulletin. Daarnaast kunnen leden 24 uur per dag de Metaalunie Ledenportal raadplegen;
- geeft gratis ledenadvies op sociaaljuridisch, bedrijfsjuridisch, bedrijfseconomisch, fiscaal en bestuursrechtelijk gebied;
- heeft verzelfstandigde diensten die tegen zeer gunstige tarieven werken zoals PKM, BTC-Metaal, MEVAS en Metaalunie Rechtsbijstand;
- biedt interessante kortingen voor o.a. telefoonverkeer, arbozorg, inkoop gas en elektriciteit, verzekeringen, rechtsbijstand, muziekgebruik in bedrijven en internetactiviteiten;
- organiseert regionale bijeenkomsten voor leden (over bijvoorbeeld: informatievoorziening, netwerken/contacten leggen met collega-ondernemers, beleidsafstemming, inspraak).
Ga voor alle informatie naar: www.metaalunie.nl

 

NGK

NGK

Nederlands Gilde van Kunst-, sier- en/of restauratiesmeden (NGK) is de brancheorganisatie voor het smeden, koperdrijven, vergulden, bewerkingen in brons, koper, zink, messing en overige technieken die plaatsvinden in professionele smederijen. Bij het gilde zijn meer dan 70 smederijen aangesloten. Het gilde zet zich in hoofdzaak in voor kwaliteitsverbetering en opleiding.
Smederijen aangesloten bij het gilde staan garant voor kwaliteit, service en maatwerk. Het smeedwerk wordt vervaardigd in goed overleg met de opdrachtgever, waarbij de mogelijkheden van het eigen ontwerp worden besproken en vastgelegd.
Bij restauratie smeedwerk zijn de bestekstermen van het gilde het uitgangspunt. Bij het goed doorlopen van de gildeproef krijgt de smederij de bijbehorende erkenning.
Ga voor alle informatie naar: www.smeden.nl

 

NHI

Nederlandse Hekwerk Industrie

NHI is de brancheorganisatie voor ondernemers in de hekwerkbranche. Opgericht in 2002, heeft NHI als doel de kwaliteit en veiligheid van hekken en vooral poorten naar de markt toe te garanderen en de aansprakelijkheid voor de eigenaar/gebruiker en leverancier van een poort zoveel mogelijk te verkleinen.
De brancheorganisartie is gelieerd aan de Europese hekwerk brancheorganisatie European Perimeter Protection Association (EPPA). NHI is een branchegroep van de Koninklijke Metaalunie.
Ga voor alle informatie naar: www.veilighekwerk.nl

 

PNNL

Parkeer Netwerk Nederland

Parkeer Netwerk Nederland (PNNL) is het netwerk voor personen, bedrijven en instellingen die zich (bedrijfsmatig) bezighouden met parkeren. Parkeer Netwerk Nederland is een ontmoetingsplaats met (inter)actieve informatie-uitwisseling zowel in het virtuele als persoonlijk netwerk. Als een neutrale, onafhankelijke organisatie is Parkeer Netwerk Nederland geen belangenorganisatie, geen kennisplatform of branchevereniging. Ze zijn een verzamelpunt van bedrijven, mensen en informatie met als onderwerp parkeren in Nederland.
Ga voor alle informatie naar: www.pnnl.nl

 

HEKMERK

Veilig hekwerk herkent u aan HEKMERK. Een betrouwbaar keurmerk dat zichtbaar maakt welke producten en bedrijven voldoen aan de Europese wetten, regels en veiligheidsnormen op het gebied van hekwerk en poorten. Maar HEKMERK staat voor veel méér. HEKMERK biedt u ook de zekerheid van specialistische vakkennis, hoogwaardige kwaliteit en professionele dienstverlening rondom de aanschaf van uw hekwerk. HEKMERK is dus in alle opzichten een veilige keuze.
Ga voor alle informatie naar: www.hekmerk.nl

Laatst bekeken